Doradca zawodowy

kontakt: d.zawodowy@szkola-starebojanowo.pl 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/24

WAŻNE TERMINY

15 MAJA DO 16 CZERWCA DO GODZ. 15.00 – złożenie wniosku z dokumentami do szkół ponadpodstawowych.

15 MAJA DO 31 MAJA DO GODZ.15.00 – złożenie wniosku do szkół dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych, indywidulanych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

15 MAJA – 18 LIPCA – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

1 CZERWCA – 16 CZERWCA – przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawności fizycznej, kompetencji/predyspozycji językowych.

DO 20 CZERWCA – podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych itp.

23 CZERWCA - odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej

3 LIPCA -  ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

6 LIPCA -  odbiór ze szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu

23 CZERWCA – 10 LIPCA – uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

17 LIPCA DO  GODZ. 12.00 -  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

24 LIPCA DO GODZ.12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Informator szkolnictwa ponadpodstawowego 2022/23 - https://cwrkdiz.leszno.pl/@PL.Leszno.CWRKDiZ/%2BAssets%40User/Wpisy/2022/3/informator-2022-2023v4.pdf 

Pliki do pobrania