Historia

Nasza szkoła liczy sobie już niemal 60 lat. Zobaczcie, jak to wszystko się zaczęło…

W pierwszych latach po wojnie warunki nauki były bardzo trudne. Dzieci uczyły się na dwie zmiany w jedenastu oddziałach przy jedenastu etatach nauczycielskich. Starania o budowę nowej szkoły podjął kierownik szkoły - Bronisław Stojałowski. Interweniował kilkakrotnie z delegacjami rodziców w Ministerstwie Oświaty, Radzie Państwa, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, Zarządzie Inwestycji, doprowadzając do tego, że wreszcie władze podjęły decyzję o budowie szkoły, przesuwając terminy z roku 1956 na 1958 i 1960, a ostatecznie, po przyjęciu inwestycji przez Społeczny Fundusz Budowy Szkół, przystąpiono 4 lutego 1962 roku do budowy Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przed rozpoczęciem budowy na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Bojanowie w dniu 18 lutego 1962 roku powołano Komitet Budowy Szkoły w składzie:

•             Bronisław Stojałowski - kierownik szkoły, przewodniczący,

•             Edward Szwarc - z-ca przewodniczącego,

•             Albin Dorynek - członek,

•             Leszek Balcer - członek, sekretarz,

•             Wawrzyn Lester - członek.

Przedsiębiorstwo Budowlane z Leszna podpisało zobowiązanie, aby oddać szkołę do użytku dnia 30.09.1963 roku. Kuratorium ostatecznie zadecydowało o rozpoczęciu budowy szkoły wiosną 1961 roku. 22 marca 1962 roku wmurowano „kamień węgielny”, czyli akt erekcyjny pod budowę. Akt erekcyjny głosił:

„… Działo się to w Starym Bojanowie … niniejszy akt erekcyjny wmurowuje się ku trwałej pamięci obecnych i przyszłych pokoleń.”

Dokument ten zrolowano, włożono do metalowego pojemnika i wmurowano w fundamenty budowy. Jeszcze przez półtora roku dwunastu nauczycieli i 340 uczniów pracowało w trudnych warunkach lokalowych. Najbardziej odczuli je nauczyciele, którzy co dwie lub trzy godziny biegali do siedmiu budynków, spiesząc się na lekcje do poszczególnych klas. Wreszcie nadszedł upragniony dzień. 13 października 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie, nadając jej imię Powstańców Wielkopolskich. Mimo iż wybudowano nową szkołę, nauka nadal odbywała się w budynkach szkół nr 1 i 2 w Starym Bojanowie oraz w klasach łączonych w Sierpowie (do 1974 roku) i w Spławiu (do 1975 roku) a także Parsku (do 1974 roku). Nauczanie odbywało się także przejściowo w Bruszczewie (do 1974 roku). W 1972 roku zlikwidowano naukę w klasach łączonych w Olszewie. W obwodzie Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowieod roku 1945 znajduje się osiem  miejscowości: Stare Bojanowo, Bruszczewo, Robaczyn, Sierpowo, Olszewo, Spławie, Parsko i Żydowo. Od 1976 roku wszystkie dzieci uczą się w szkole w Starym Bojanowie.

Na przestrzeni wielu lat nasza szkoła zasłynęła ze szczególnej troski o pamięć o Powstańcach Wielkopolskich. Każdego roku uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, podczas którego wspominamy pamięć o naszych bohaterach.

W roku 2022 uroczystość miała dla nas wyjątkowo doniosły charakter.  Na wniosek śmigielskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznano naszej szkole kombatancki medal za dbałość o historię i poszanowanie imienia Powstańców Wielkopolskich. 
Uczniowie szkoły czczą pamięć o Powstańcach także w inny sposób. Każdego roku w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czyli 27 grudnia oraz podczas obchodów Święta Patrona Szkoły nasi uczniowie odwiedzają cmentarz w Starym Bojanowie oraz zapalają znicze na grobach spoczywających tu Powstańców.