Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

22 grudnia 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 maja 2024 r.

15 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.