Kontakt

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie

ul. Szkolna 6
64-030 Stare Bojanowo

sekretariat@szkola-starebojanowo.pl

tel. 65 5185 143

iod@szkola-starebojanowo.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Król

 


Inspektor ochrony danych Grzegorz Król e-mail: iod@szkola-starebojanowo.pl   

Kontaktując się z nami, pisząc do nas wiadomość e-mail, dzwoniąc do nas wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych. Pełne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i stosowania cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Starym Bojanowie, Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6; 64-030 Śmigiel, telefon:  +48 65 5185 143, e-mail: sekretariat@szkola-starebojanowo.pl.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej; podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy; podjęcia działania co do którego Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; korzystania ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności i stosowania cookies.