Poczet sztandarowy szkoły

Skład pocztu sztandarowego:

  • Chorąży
    - Antoni Wawrzyniak.
  • Asysta
    - Zofia Kamieniarz,
    - Joanna Chraplak.