Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wystawienie opinii

Wniosek o udostępninie opinii szkole

Materiał informacyjno – edukacyjny https://m.facebook.com/ProfilaktykaWielkopolska/videos/1295814857516567?_rdr

Tutaj możesz uzyskać pomoc i wsparcie:

Pedagog szkolny:

  • Telefonicznie: 65/518-51-43
  • Poprzez dziennik elektroniczny Vulcan
  • Poprzez Platformę Teams
  • Osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie:

64-000 Kościan, ul. Kościelna 5

  • Telefonicznie: 65/512-17-60
  • Osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B