Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

  • Monika Biała - przewodniczący
  • Aneta Mocek - z-ca przewodniczącego
  • Paulina Sadowska - Rzeźnik - sekretarz
  • Milena Grzesiewicz - skarbnik

Komisja rewizyjna

  • Agnieszka Szymańska
  • Justyna Rzepecka
  • Iwona Szymańska