Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja

 • mgr Tadeusz Ilmer – dyrektor
 • mgr Aneta Stachowiak – wicedyrektor

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie:

 • JĘZYK POLSKI
  • mgr Aneta Stachowiak
  • mgr Izabela Kołak
  • mgr Iwona Woś-Sochacka
 • FIZYKA
  • mgr Krzysztof Kopienka
 • HISTORIA I WOS
  • mgr Adam Białas
 • MATEMATYKA
  • mgr Anna Dybska
  • mgr Aurelia Turek
  • mgr Paulina Mańkowska
 • JĘZYK ANGIELSKI
  • mgr Wioleta Radoła
  • mgr Joanna Leonarczyk
  • mgr Krzysztof Ziegler
 • JĘZYK NIEMIECKI
  • mgr Justyna Majchrzak-Glapiak
 • GEOGRAFIA
  • mgr Romualda Wasiak
  • mgr Justyna Majchrzak – Glapiak
 • BIOLOGIA I PRZYRODA
  • mgr Tadeusz Ilmer
  • mgr Romualda Wasiak
  • mgr Aurelia Turek
 • CHEMIA
  • mgr Romualda Wasiak
 • TECHNIKA
  • mgr Aleksander Dera
 • MUZYKA
  • mgr Aleksander Dera
 • PLASTYKA
  • mgr Aleksander Dera
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • mgr Ilona Frydrych
  • mgr Krzysztof Kopienka
  • mgr Robert Mika
 • INFORMATYKA i ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
  • mgr Anna Dybska
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
  • mgr Krzysztof Kopienka
 • RELIGIA
  • mgr Anna Czapska
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
  • mgr Honorata Nowak
  • mgr Danuta Tasiemska
  • mgr Ilona Wieczorkowska
  • mgr Violetta Borkowska-Wojtkowiak
  • mgr Karolina Domagała
 • LOGOPEDA
  • mgr Iwona Woś-Sochacka
  • mgr Violetta Borkowska-Wojtkowiak
  • mgr Honorata Nowak
  • mgr Dominika Carius
 • DORADCA ZAWODOWY
  • mgr Małgorzata Kęsicka
 • BIBLIOTEKARZ
  • mgr Katarzyna Matczak
 • PEDAGOG SZKOLNY
  • mgr Ewa Szmyt-Grzelczyk
 • ŚWIETLICA SZKOLNA
  • mgr Natalia Wojciechowska
 • NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
  • mgr Patrycja Przeniczka
 • PIELĘGNIARKA SZKOLNA
  • Izabela Lewandowska