Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Mateusz Biały - przewodniczący
Marcin Kaczmarzyk - z-ca przewodniczącego
Agnieszka Szymańska - sekretarz
Milena Grzesiewicz - skarbnik


Komisja rewizyjna:

Karolina Sikora

Milena Jakubowska
Barbara Krajka