UWAGA!

Dodano: 28 marca 2023 / Autor: Zespół Szkół w Starym Bojanowie

Dnia 28 marca 2023 roku o godz. 12.00 na tablicy informacyjnej w korytarzu na parterze w budynku głównym

Zespołu Szkół w Starym Bojanowie zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 1 klasy

(wszystkie dzieci zostały zkwalifikowane). Rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły  prosimy 

do dnia 4 kwietnia br. do godz. 14.00 o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły woli przyjęcia dziecka do szkoły.

Druk woli dostępny jest w sekretariacie szkoły.