Młodzi biolodzy

Dodano: 17 maja 2023 / Autor: Zespół Szkół w Starym Bojanowie
Młodzi biolodzy

Klasy piąte w ramach tematów omawianych na lekcjach biologii: Budowa komórki zwierzęcej. Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek, wykonywały, jako pracę dodatkową, modele komórek roślinnych i zwierzęcych. Modele komórek są wykorzystywane na lekcjach biologii jako pomoc dydaktyczna pozwalająca uczniom lepiej zrozumieć budowę tych komórek oraz funkcje ich składników. Uczniowie dodatkowo mogli wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi.