Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  • 9 września 2021 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 -18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 7 października 2021 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 4 listopada 2021 r. (drzwi otwarte), godz. 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 9 grudnia 2021 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 13 stycznia 2022 r. (podsumowanie I półrocza – spotkanie klasowe) godz. 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 -18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 3 marca 2022 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 19 maja 2022 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 ( klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej); zagrożenia