ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodano: 07 lipca 2022 / Autor: Zespół Szkół w Starym Bojanowie

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru od dnia 08.07.2022 (piątek) w sekretariacie szkoły od godziny 7.30 do godz. 14.00.

Odbiór zaświadczenia o wynikach może dokonać także rodzic lub opiekun  prawny.