Godło Państwowe

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

25 maja 2021

26 maja 2021

27 maja 2021

4 czerwca 2021

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

  • wrzesień 2020 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 -18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 1-2 października 2020 r. (spotkania klasowe – online), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 5 listopada 2020 r. (drzwi otwarte), godz. 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 17 grudnia 2020 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 28 stycznia 2021 r. (podsumowanie I półrocza – spotkanie klasowe) godz. 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 -18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej);
  • 8 kwietnia 2021 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 (klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum);
  • 20 maja 2021 r. (spotkania klasowe), 16:00 – 17:00 ( klasy I-III szkoły podstawowej), 17:00 – 18:00 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej); zagrożenia

Uwaga! Godziny spotkań mogą ulec zmianie.