Godło Państwowe

Poniedziałek, 12.04.2021 r.

Temat dnia: Na koncercie

 1. „Jestem muzykantem”- zabawa naśladowcza ze śpiewem: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0
 2. Na koncercie- rozmowa z dziećmi na temat zachowania podczas koncertu, jakie są rodzaje koncertów itp.
 3. Praca z KP.4.7- wskazywanie na rysunkach takich samych elementów, ćwiczenia w czytaniu.
 4. Wysłuchanie koncertu „Filharmonia dzieciom” : https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E

Wtorek, 13.04.2021 r.

Temat dnia:  W kinie

 1. Zestaw ćwiczeń ruchowych: https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
 2. „Kino”- rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. Budowanie wypowiedzi.
 3. Dobre rady na kinowe zasady- zabawa językowa. Redagowanie zasad kulturalnego zachowania się w kinie.
 4. Praca z KP.4.8 – poznanie nazw zawodów związanych z kinem, ćwiczenia grafomotoryczne.

Środa, 14.04.2021 r.

Temat dnia: W teatrze

 1. Zabawy i ćwiczenia  ruchowe  przy muzyce: https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
 2.  Teatr- zabawa słownikowa z czytaniem. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
 3. Praca z Kp.4.9 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej, ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie.
 4. Kukiełki- zabawa konstrukcyjna wg instrukcji.

Czwartek, 15.04.2021 r.

Temat dnia:  Praca reżysera

 1. Zabawa ruchowa przy muzyce:  https://www.youtube.com/watch?v=e4VZOtbUv9s
 2. Reżyser- kto to taki?- rozmowa z dziećmi, tworzenie pojęcia reżyser
 3. Poznajemy 9 – poznanie kształtu cyfry 9, przeliczanie elementów
 4. Praca z Kp4.10- tworzenie zbiorów 9-elemenetowych, dodawanie posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

Piątek, 16.04.2021 r.

Temat dnia: Etnograf- kto to taki?

 1. Co ty do mnie mówisz?- zabawa słuchowa „Kaczka dziwaczka” wysłuchanie tekstu: https://www.youtube.com/watch?v=8vLLT6YIoFw oraz  w gwarze śląskiej: https://www.youtube.com/watch?v=-zlP8VsSFoo    
 2. Etnograf- kto to taki? – rozmowa na podstawie opowiadania, budowanie pojęcia.
 3. Praca z KP4.11- ćwiczenia w logicznym myśleniu, dekodowanie informacji, posługiwanie się nożyczkami.
 4. Podsumowanie tygodnia: Który z tematów zainteresował dzieci najbardziej i dlaczego?
 5. „Jestem muzykantem”- zabawa naśladowcza ze śpiewem: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0