Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

  • 12 listopada 2021
  • 2 maja 2022
  • 24 maja 2022
  • 25 maja 2022
  • 26 maja 2022
  • 17 czerwca 2022