Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23 maja 2023 r.

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.