Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Monika Biała - przewodniczący
Aneta Mocek - z-ca przewodniczącego
Paulina Sadowska - Rzeźnik - sekretarz
Milena Grzesiewicz - skarbnik


Komisja rewizyjna:
Agnieszka Szymańska
Justyna Rzepecka
Iwona Szymańska