Godło Państwowe

Klasa VIb jest „eko”

Światowy Dzień Ziemi w tym roku obchodzony był pod hasłem „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”. Uczniowie klasy 6b, którym los naszej planety nie jest obojętny, wzięli udział w klasowej akcji ekologicznej: „Tydzień dla Ziemi” i postanowili udokumentować  swoje tygodniowe działania dla środowiska. Akcja ta poprzedzona była aktywnym udziałem uczniów w lekcji wychowawczej dotyczącej sposobów ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów. Działaniem tym pokazali, jak dbają o miejsce, w którym żyją.