Godło Państwowe

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Sekcja konkursowa

Sekcja organizacyjna

Sekcja dekoracyjna

Sekcja fotograficzna