Godło Państwowe

Monika Biała – przewodniczący
Aneta Mocek – z-ca przewodniczącego
Paulina Sadowska – Rzeźnik – sekretarz
Milena Grzesiewicz – skarbnik

Komisja rewizyjna

Agnieszka Szymańska
Justyna Rzepecka
Iwona Szymańska