Godło Państwowe

Dyrekcja

mgr Tadeusz Ilmer – dyrektor

mgr Aneta Stachowiak – wicedyrektor

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Starym Bojanowie:

JĘZYK POLSKI

mgr Aneta Stachowiak

mgr Izabela Kołak

mgr Iwona Woś-Sochacka

FIZYKA

mgr Jarosław Kuderski

HISTORIA I WOS

mgr Adam Białas

MATEMATYKA

mgr Anna Dybska

mgr Aurelia Turek

mgr Paulina Mańkowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Wioleta Radoła

mgr Joanna Leonarczyk

mgr Krzysztof Ziegler

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Justyna Majchrzak-Glapiak

GEOGRAFIA

mgr Romualda Wasiak

mgr Mariusz Drótkowski

mgr Justyna Majchrzak – Glapiak

BIOLOGIA I PRZYRODA

mgr Tadeusz Ilmer

mgr Edyta Liberska

mgr Romualda Wasiak

mgr Mariusz Drótkowski

CHEMIA

mgr Romualda Wasiak

mgr Agnieszka Han

TECHNIKA

mgr Aleksander Dera

MUZYKA

mgr Aleksander Dera

PLASTYKA

mgr Aleksander Dera

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Ilona Frydrych

mgr Krzysztof Kopienka

mgr Robert Mika

INFORMATYKA i ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

mgr Jarosław Kuderski

mgr Paulina Mańkowska

mgr Anna Dybska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Krzysztof Kopienka

RELIGIA

mgr Anna Czapska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Honorata Nowak

mgr Danuta Tasiemska

mgr Ilona Wieczorkowska

mgr Violetta Borkowska-Wojtkowiak

mgr Natalia Wojciechowska

mgr Karolina Domagała

LOGOPEDA

mgr Iwona Woś-Sochacka

mgr Violetta Borkowska-Wojtkowiak

mgr Honorata Nowak

DORADCA ZAWODOWY

mgr Małgorzata Kęsicka

BIBLIOTEKARZ

mgr Katarzyna Matczak

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewa Szmyt-Grzelczyk

ŚWIETLICA SZKOLNA

 mgr Krzysztof Kopienka

mgr Robert Mika

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Dobierzyńska

mgr Patrycja Przeniczka

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Izabela Lewandowska