Godło Państwowe

Nasza szkoła liczy 50 lat. Zobaczcie, jak to wszystko się zaczęło …

          W pierwszych latach po wojnie warunki nauki były bardzo trudne. Dzieci uczyły się na dwie zmiany w jedenastu oddziałach przy jedenastu etatach nauczycielskich. Starania o budowę nowej szkoły podjął kierownik szkoły- Bronisław Stojałowski. Interweniował kilkakrotnie z delegacjami rodziców w Ministerstwie Oświaty, Radzie Państwa, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, Zarządzie Inwestycji, doprowadzając do tego, że wreszcie władze podjęły decyzję o budowie szkoły, kilkakrotnie przesuwając terminy z roku 1956 na 1958 i 1960 a ostatecznie, po przyjęciu inwestycji przez Społeczny Fundusz Budowy Szkół, przystąpiono 4 lutego 1962 roku do budowy Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przed rozpoczęciem budowy na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Bojanowie w dniu 18 lutego 1962 roku powołano Komitet Budowy Szkoły w składzie:

  • Bronisław Stojałowski – kierownik szkoły, przewodniczący,
  • Edward Szwarc – z-ca przewodniczącego,
  • Albin Dorynek – członek,
  • Leszek Balcer – członek, sekretarz,
  • Wawrzyn Lester – członek.

          Przedsiębiorstwo Budowlane z Leszna podpisało zobowiązanie, aby oddać szkołę do użytku dnia 30.09.1963 roku. Kuratorium ostatecznie zadecydowało o rozpoczęciu budowy szkoły wiosną 1961 roku. 22 marca 1962 roku wmurowano „kamień węgielny”, czyli akt erekcyjny pod budowę. Akt erekcyjny głosił: „… Działo się to w Starym Bojanowie … niniejszy akt erekcyjny wmurowuje się ku trwałej pamięci obecnych i przyszłych pokoleń.” Dokument ten zrolowano, włożono do metalowego pojemnika i wmurowano w fundamenty budowy. Jeszcze przez półtora roku dwunastu nauczycieli i 340 uczniów pracowało w trudnych warunkach lokalowych. Najbardziej odczuli je nauczyciele, którzy co dwie lub trzy godziny biegali do siedmiu budynków, spiesząc się na lekcje do poszczególnych klas. Wreszcie nadszedł upragniony dzień. 13 października 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie, nadając jej imię Powstańców Wielkopolskich. Mimo iż wybudowano nową szkołę, nauka nadal odbywała się w budynkach szkół nr l i 2 w Starym Bojanowie oraz w klasach łączonych w Sierpowie (do 1974 roku) i Spławiu (do 1975 roku) oraz Parsku (do 1974 roku). Nauka odbywała się także przejściowo w Bruszczewie (do 1974 roku). W 1972 roku zlikwidowano naukę w klasach łączonych w Olszewie. W obwodzie Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie od roku 1945 znajduje się osiem  miejscowości: Stare Bojanowo, Bruszczewo, Robaczyn, Sierpowo, Olszewo, Spławie, Parsko i Żydowo. Od 1976 roku wszystkie dzieci uczą się w szkole, w Starym Bojanowie.