Godło Państwowe

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty i każdego, kto jest związany z edukacją. Oprócz wystawców – bogata oferta wydarzeń towarzyszących i akcja charytatywna!

Informacja o liceach ogólnokształcących,
technikach i branżowych szkołach I stopnia
rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/03/informacja-o-liceach-ogolnoksztalcacych-technikach-i-branzowych-szkolach-i-stopnia-rekrutacja-na-rok-szkolny-20212022/

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE 

od 17 maja  do 21 czerwca  (do godz. 15.00) składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 17 maja  do 31 maja  (do godz. 15.00) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji 
od 17 maja do 26 lipca wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
od 1 czerwca  do 14 czerwca przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
do 17 czerwca podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00) należy zanieść do szkoły kopie świadectwa i kopie zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
22 lipca  ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
od 23 lipca do 30 lipca (do godz. 15.00) przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych)                                                  
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie
2 sierpnia (do godz. 14.00) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Barometr zawodów

Zawody deficytowe, w równowadze oraz nadwyżce na polskim rynku pracy.

https://bit.ly/31Dc4xu

KONKURS „MOJA SZKOŁA – MÓJ WYBÓR”

CWRKDiZ w Lesznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych z powiatu kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego oraz Miasta Leszna, do wzięcia udziału w Konkursie pt. „MOJA SZKOŁA-MÓJ WYBÓR”. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace indywidualne. Konkurs trwa od 12.04.2021 do 23.04.2021 roku. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych. Prace proszę wysyłać wyłącznie na adres g.kozak@cwrkdiz.leszno.pl . Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja 2021 roku.

Zadanie konkursowe dla uczniów:

Opisz w formie tekstowej, jakie kryteria i powody będziecie brać pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Opiszcie nie tylko te najważniejsze wg Was powody i kryteria, ale i te mniej ważne.

Zasady konkursu są przedstawione w regulaminie. Dla zwycięzców Organizator ufunduje 5 atrakcyjnych nagród – głośniki bezprzewodowe JBL.

Rozporządzenie:  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR2CNHNYLlCO-M6FqW_8Ne9sigwA7dpFXwChLi5_NDb66jcjtwXPISTs8Q4

Informacja dla rodziców uczniów klasy VIII, którzy od września 2021r.
planują podjąć naukę w Szkole Branżowej I Stopnia. 

Informuję, iż uczniowie, którzy z dniem 1 września 2021r. nie ukończą 15 roku życia, by podjąć praktyczną naukę zawodu (praktyki) u pracodawcy, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. Na badania należy zgłaszać się do poradni od marca/kwietnia br. Dzwoniąc do poradni proszę powoływać się na panią Agnieszkę Kubicką bądź panią Grażynę Gryglik.  

PODSTAWA PRAWNA:

https://www.lexlege.pl/kp/art-191/