Godło Państwowe
ksiega gosci www gify liq pl 7

kontakt: biblioteka@szkola-starebojanowo.pl

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM BOJANOWIE

Zwrot książek i podręczników w br szkolnym w związku z epidemią i ograniczeniami korzystania z księgozbioru, odbywać się będzie w oparciu o rekomendacje i wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej.

Wszystkie książki, płyty, wypożyczane z biblioteki szkolnej muszą przejść okres kwarantanny.

Dla książek (okładka foliowa) i  płyt (okładka plastikowa) okres kwarantanny wynosi 72 godziny (trzy doby – okres aktywności wirusa na powierzchni foliowej i  plastikowej), dla książek z okładką papierową okres kwarantanny wynosi 24 godziny (tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin).

1. Zwroty wypożyczonych książek przyjmujemy tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu (sala nr 32 obok biblioteki) w godzinach według harmonogramu.

2. Zasady zwrotu podręczników:

  • Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek, wyjęcia wszelkich kartek z książek będących jego własnością). Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem, zobowiązany jest do odkupienia podręcznika.

Komplety podręczników bez okładek własnych proszę związać sznurkiem (nie pakować w reklamówki) i  dołączyć na wierzchu kartkę : imię i nazwisko ucznia, klasa.

  • Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
  • W danym dniu podręczniki zwraca wyznaczona klasa, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.
  • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny lub inną drogą kontaktową.

Razem z podręcznikami proszę o zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych wypożyczonych w bieżącym roku szkolnym.

Harmonogram zwrotu podręczników w roku szkolnym 2020/2021

DataGodzinaKlasa
10 czerwca 2021r. (czwartek)8.30 – 10.00, 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.001 b, 1 a, 2 a
14 czerwca 2021r. (poniedziałek)8.30 – 10.00, 10.15 – 11.45, 11.45 – 13.002 b, 3 a, 3 b
15 czerwca 2021r. (wtorek)8.30 – 10.15, 10.30 – 11.004 a, 5 a
16 czerwca 2021r. (środa)8.30 – 10.00,  10.15 – 11.45, 12.00 – 14.006 a, 6 b, 8 a
17 czerwca 2021r. (czwartek)8.30 –  10.15, 10.30 – 12.157 a, 7 b
   

Bardzo proszę trzymać się wyznaczonych terminów i godzin. Jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i sprawności podczas zwrotu podręczników.

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w czasie nauczania zdalnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie informuje, że w związku z ponownym wprowadzeniem zdalnego nauczania we wszystkich klasach szkoły podstawowej, zmieniają się zasady funkcjonowanie biblioteki szkolnej. W razie potrzeby możliwe będzie udostępnianie niektórych zbiorów biblioteki szkolnej. Dotyczy to lektur szkolnych oraz materiałów przygotowujących do konkursów. Konieczne jednak jest wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zapotrzebowanie można składać bezpośrednio u p.Katarzyny Matczak poprzez platformę Teams, edziennik lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 655185143. Zamówione materiały będzie można odebrać dnia następnego po zgłoszeniu w godz. 9.00-14.00.
Organizacja pracy biblioteki w czasie zagrożenia epidemicznego

· preferuje się udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz;
· stanowiska pracy nauczyciela oraz uczniów z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między   osobami (minimum 1,5 m);
· dokonuje się regularnego wietrzenia pomieszczenia;
·  wyznacza się konkretne dni wypożyczeń dla danej klasy w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
Poniedziałek – klasy 1,2,3
Wtorek – klasy 4, 5
Środa – klasy 6
Czwartek – klasy 7
Piątek – klasa 8
· w bibliotece mogą przebywać jednocześnie maksymalnie cztery osoby(użytkownicy tzn. uczeń lub nauczyciel)   i nauczyciel bibliotekarz;
· wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki    i przed jej opuszczeniem. W bibliotece obowiązkowe noszenie maseczek,
· książki zwracane do biblioteki poddawane są koniecznej kwarantannie (min. 24 godz.)

Zalecenia ogólne.

Nauczyciel biblioteki:
· dokonuje bieżącej dezynfekcji urządzeń i innych sprzętów z którymi miał kontakt użytkownik biblioteki, dokonuje również kompleksowej dezynfekcji przed i po zakończeniu obsługi użytkowników oraz selekcji książek poddanych kwarantannie (min. 24 godz.),
· dba o regularne wietrzenie pomieszczenia biblioteki;
· dba o przestrzeganie przez użytkowników zasad przebywania w bibliotece;
· monitoruje ilość osób przebywających w bibliotece, jeśli to możliwe zaleca zastosowanie  wypożyczeń na zewnątrz.