Godło Państwowe
ksiega gosci www gify liq pl 7

kontakt: biblioteka@szkola-starebojanowo.pl

Godziny pracy biblioteki szkolnej 2021/2022

Poniedziałek 8.20 – 14.20

Wtorek 8.00 – 13.10; 14.10 – 14-30

Środa 8.00 – 14.30

Czwartek 8.20 – 14.20

Piątek 7.30 – 13.30

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w czasie nauczania zdalnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie informuje, że w związku z ponownym wprowadzeniem zdalnego nauczania we wszystkich klasach szkoły podstawowej, zmieniają się zasady funkcjonowanie biblioteki szkolnej. W razie potrzeby możliwe będzie udostępnianie niektórych zbiorów biblioteki szkolnej. Dotyczy to lektur szkolnych oraz materiałów przygotowujących do konkursów. Konieczne jednak jest wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zapotrzebowanie można składać bezpośrednio u p.Katarzyny Matczak poprzez platformę Teams, edziennik lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 655185143. Zamówione materiały będzie można odebrać dnia następnego po zgłoszeniu w godz. 9.00-14.00.
Organizacja pracy biblioteki w czasie zagrożenia epidemicznego

· preferuje się udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz;
· stanowiska pracy nauczyciela oraz uczniów z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między   osobami (minimum 1,5 m);
· dokonuje się regularnego wietrzenia pomieszczenia;
·  wyznacza się konkretne dni wypożyczeń dla danej klasy w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
Poniedziałek – klasy 1,2,3
Wtorek – klasy 4, 5
Środa – klasy 6
Czwartek – klasy 7
Piątek – klasa 8
· w bibliotece mogą przebywać jednocześnie maksymalnie cztery osoby(użytkownicy tzn. uczeń lub nauczyciel)   i nauczyciel bibliotekarz;
· wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki    i przed jej opuszczeniem. W bibliotece obowiązkowe noszenie maseczek,
· książki zwracane do biblioteki poddawane są koniecznej kwarantannie (min. 24 godz.)

Zalecenia ogólne.

Nauczyciel biblioteki:
· dokonuje bieżącej dezynfekcji urządzeń i innych sprzętów z którymi miał kontakt użytkownik biblioteki, dokonuje również kompleksowej dezynfekcji przed i po zakończeniu obsługi użytkowników oraz selekcji książek poddanych kwarantannie (min. 24 godz.),
· dba o regularne wietrzenie pomieszczenia biblioteki;
· dba o przestrzeganie przez użytkowników zasad przebywania w bibliotece;
· monitoruje ilość osób przebywających w bibliotece, jeśli to możliwe zaleca zastosowanie  wypożyczeń na zewnątrz.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Podczas apelu z okazji Święta Niepodległości wręczone zostały nagrody za konkursy zorganizowane w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nagrodzony także najbardziej oczytane osoby w czasie wakacji 2021 roku.

KONKURS PLASTYCZNY „Ilustracja do wybranej baśni” klasy 1-3, przyznano I miejsce oraz wyróżnienie w każdej klasie:

1a – Buchwald Gabrysia – I miejsce
        Maicka Natalia – wyróżnienie

2a – Ratajczak Nikola – I miejsce
         Maicki Patryk – wyróżnienie

2b – Włodarczak Małgorzata – I miejsce
         Kamieniarz Zuzanna – wyróżnienie

3a – Rogacka Zuzanna – I miejsce
        Naskręt Mateusz – wyróżnienie

3b – Hampel Kacper – I miejsce
         Kamieniarz Sebastian – wyróżnienie

QUIZ ZE ZNAJOMOŚCI POLSKICH LEGEND – klasy 4-5:

I miejsce – Sikora Małgorzata – klasa 4a
II miejsce – Mania Kacper – klasa 5a
III miejsce – Schulz Julia – klasa 4a

KONKURS LITERACKI – „Moja baśń/legenda” – klasy 6-8:

I miejsce – Lasocka Magdalena – klasa 7b

PASZPORTY CZYTELNICZE:

Kram Weronika – klasa 3b
Hojan Kornelia – klasa 3b
Lisiak Zuzanna – klasa 3b
Kamieniarz Sebastian – klasa 3b
Rzepecka Julia – klasa 4a