Godło Państwowe

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Uroczystość Pasowania na Ucznia

22 października w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami oraz rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy jednogłośnie orzekli, iż  dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty” i przystąpiono do ślubowania. Po złożeniu przysięgi, pani wicedyrektor szkoły, Aneta Stachowiak,  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia klasy 1a w Zespole Szkół w Starym Bojanowie” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Następnie wychowawczyni rozdała uczniom dyplomy, słodkości oraz upominki w postaci odblasków i woreczka z logo Śmigla przekazanych przez Burmistrz Śmigla, Małgorzatę Adamczak. Po zakończeniu ceremonii przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi. Dzień ten na pewno uczniowie zapamiętają na długo.