Godło Państwowe

Spotkanie z pracownikiem Policji

Spotkanie z pracownikiem Policji

4 października uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Dzieci miały okazję porozmawiać  o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Pani policjant przypomniała numer alarmowy oraz w jaki sposób z niego korzystać. Uczniowie poznali sposoby jak postępować w kontaktach z nieznajomym.

W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali zakładki i  odblaski. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.